Turnaround Management

Základní informace

Cílem vedlejší specializace Turnaround Management je připravit studenty, aby ovládali nejen všechny ekonomické aspekty řízení podniku, což je v současnosti nezbytné, ale zároveň je naučit řešit situace, kdy se strategicky rozhoduje o další činnosti podniku ve smyslu jeho transformace, restrukturalizace či ukončení činnosti. Právě tyto znalosti mohou pomoci se krizovým situacím vyhnout.

Vedlejší specializace je napojena na aktivity katedry v rámci  Centra restrukturalizace a insolvence a na výzkumné aktivity katedry podpořené Technologickou agenturou České republiky.

Studenti po absolvování vedlejší specializace budou umět:

  • definovat transformační a restrukturalizační procesy v podniku, jejich specifika a problémy implementace,
  • popsat insolvenční proces a jeho úskalí v České republice a ve světě,
  • stanovit a vyhodnotit klíčové předpoklady pro ocenění podniku a na nich následně podnik základním způsobem ocenit,
  • namodelovat a vyhodnotit různé scénáře finančních ukazatelů pomocí simulačních softwarů,
  • definovat a vyhodnotit klíčové prvky správy společnosti zejména s ohledem na transformaci a restrukturalizaci.

Ident: 3TA

Garantující pracoviště: Katedra strategie

VS na webu katedry

Povinné předměty

Ident
Název
Kredity
Transformace a restrukturalizace podniku
6
Due Dilligence
6
Hodnota podniku
6
Analýza rizika a finanční modelování
6
Vliv hospodářské a finanční kriminality na hodnotu a strategii firmy
6

Video

Hodnocení

Pro vložení hodnocení vedlejší specializace se prosím přihlaste pomocí vašeho LinkedIn účtu.

Přihlásit se pomocí LinkedIn