ESG

Základní informace

Cílem vedlejší specializace ESG je poskytnout studentům komplexní vhled do problematiky udržitelnosti skrze koncept ESG. Studenti si budou moci v rámci volitelných předmětů vybrat užší zaměření na jednotlivé oblasti v rámci environmentální (E) a společenské udržitelnosti (S) nebo celkové udržitelné správy společností (G). Studenti získají nejen přehled o aktuálních trendech v oblasti udržitelnosti, ale osvojí si také dovednosti spojené např. s výpočtem uhlíkové stopy nebo sepsáním nefinančního reportu, který budou součástí povinně zveřejňovaných výkazů každé společnosti. Zároveň budou studenti schopni chápat celkové provázání jednotlivých ESG témat na celkovou strategii firmy, její finanční výkonnost a tvorbu hodnoty pro veškeré její stakeholdery.

Studenti po absolvování vedlejší specializace budou umět:

  • navrhnout ESG strategii firmy,
  • řídit projekty spojené s udržitelností,
  • popsat legislativní a institucionální rámec ESG,
  • definovat a analyzovat trendy v oblasti udržitelnosti,
  • pochopit a zhodnotit celkovou provázanost jednotlivých oblastí ESG
  • získávat a hodnotit data pro úspěšné řízení firmy s ohledem na její udržitelnost a soulad s filosofií ESG,
  • vytvořit nefinanční report pro konkrétní firmu.

Vedlejší specializaci je nabízena primárně v anglickém jazyce. Řada témat, vědeckých článků i učebnic není totiž lokalizována a zároveň věříme, že pro lepší uplatnitelnost absolventů v praxi, bude právě znalost a orientace v ESG problematice v anglickém jazyce přínosem.
Některé volitelné předměty budou nicméně nabízeny i českém jazyce. To se bude týkat především předmětů, které z povahy věci (např. pracovněprávní vztahy, legislativní požadavky) v sobě zahrnují lokální kontext.

Ident: 3ESG

Garantující pracoviště: Fakulta podnikohospodářská

VS na webu ESG FPH

Povinné předměty

Ident
Název
Kredity
Introduction to ESG
3
ESG Project
6

Volitelné předměty

Ident
Název
Kredity
Business Ethics
6
Green and Sustainable Ecosystems
3
Social Entrepreneurship: Innovation and Impact
6
Corporate Governance
6
Strategic Leadership and Management of the CSR
4
Ethics of AI, Robotics and Human Enhancement
3
Sustainable Supply Chain
6
Carbon Footprint Strategy and Management
3
Sustainable leadership
4
Rozvoj zaměstnanců a organizací
6
Manažerská zodpovědnost a etika
6
Pracovní podmínky a pracovní vztahy
6
Systémy managementu kvality, environmentu a BOZP
6
Strategie a fungování cirkulární ekonomiky
3

Hodnocení

Pro vložení hodnocení vedlejší specializace se prosím přihlaste pomocí vašeho LinkedIn účtu.

Přihlásit se pomocí LinkedIn