ESG

Základní informace

Cílem vedlejší specializace ESG je poskytnout studentům komplexní vhled do problematiky udržitelnosti skrze koncept ESG. Studenti si budou moci v rámci volitelných předmětů vybrat užší zaměření na jednotlivé oblasti v rámci environmentální (E) a společenské udržitelnosti (S) nebo celkové udržitelné správy společností (G). Studenti získají nejen přehled o aktuálních trendech v oblasti udržitelnosti, ale osvojí si také dovednosti spojené např. s výpočtem uhlíkové stopy nebo sepsáním nefinančního reportu, který budou součástí povinně zveřejňovaných výkazů každé společnosti. Zároveň budou studenti schopni chápat celkové provázání jednotlivých ESG témat na celkovou strategii firmy, její finanční výkonnost a tvorbu hodnoty pro veškeré její stakeholdery.

Studenti po absolvování vedlejší specializace budou umět:

  • navrhnout ESG strategii firmy,
  • řídit projekty spojené s udržitelností,
  • popsat legislativní a institucionální rámec ESG,
  • definovat a analyzovat trendy v oblasti udržitelnosti,
  • pochopit a zhodnotit celkovou provázanost jednotlivých oblastí ESG
  • získávat a hodnotit data pro úspěšné řízení firmy s ohledem na její udržitelnost a soulad s filosofií ESG,
  • vytvořit nefinanční report pro konkrétní firmu.

Vedlejší specializaci je nabízena primárně v anglickém jazyce. Řada témat, vědeckých článků i učebnic není totiž lokalizována a zároveň věříme, že pro lepší uplatnitelnost absolventů v praxi, bude právě znalost a orientace v ESG problematice v anglickém jazyce přínosem.
Některé volitelné předměty budou nicméně nabízeny i českém jazyce. To se bude týkat především předmětů, které z povahy věci (např. pracovněprávní vztahy, legislativní požadavky) v sobě zahrnují lokální kontext.

Ident: 3ESG

Garantující pracoviště: Fakulta podnikohospodářská

VS na webu ESG FPH

Povinné předměty

Ident
Název
Kredity
Introduction to ESG
3
ESG Project
6

Volitelné předměty

Ident
Název
Kredity
3MA690
Business Ethics
6
3SG847
Green and Sustainable Ecosystems
3
3PO643
Social Entrepreneurship: Innovation and Impact
6
3SG875
Corporate Governance
6
3PA667
Strategic Leadership and Management of the CSR
4
3MA678
Ethics of AI, Robotics and Human Enhancement
3
3LG540
Sustainable Supply Chain
6
3SG545
Carbon Footprint Strategy and Management
3
3PS630
Leadership for 21st Century / Sustainable Leadership
4
3PA545
Rozvoj zaměstnanců a organizací
6
3MA440
Manažerská zodpovědnost a etika
6
3PA542
Pracovní podmínky a pracovní vztahy
6
3MA554
Systémy managementu kvality, environmentu a BOZP
6
33F416
Strategie a fungování cirkulární ekonomiky
3

Hodnocení

Pro vložení hodnocení vedlejší specializace se prosím přihlaste pomocí vašeho LinkedIn účtu.

Přihlásit se pomocí LinkedIn