Projektový management

Základní informace

Cílem vedlejší specializace Projektový management je předat studentům v praxi žádané znalosti, vybavit je metodami, technikami a nástroji a rozvinout jejich dovednosti, které jsou potřebné k řízení projektů v praxi, a tím přispět k jejich uplatnění na trhu práce.

Proč projektový management?

Zdroje: (1) World Development Indicators (2018) World Bank Indicators http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS, (2) Bredillet, C. N., Conboy, K., Davidson, P., & Walker, D. (2013), (3) Schoper, Wald, Ignason (2017)

Projekty potkáte, ať již budete dělat cokoliv.

Studenti budou řešit příklady, případové studie, virtuální i reálné projekty, do nichž se zapojí formou projektové praxe ve vybraných organizacích. Na hodinách budou mít možnost pracovat a diskutovat s projektovými manažery a s dalšími experty z praxe a budou v úzkém kontaktu se zástupci a členy asociací projektového řízení působícími v ČR.

Česká spořitelna jako generální partner VŠE (od roku 2002) spolupracuje mimo jiné i s vedlejší specializací Projektový management a dodává témata projektů přímo do výuky. Téma zadání vždy koresponduje s tím, na co aktuálně ve Spořitelně hledají odpověď a chtějí ji slyšet ideálně od cílové skupiny. Například v LS 2020/2021 bylo téma zadání "Pojištění pomáhá mladým klientům a my jim to řekneme" v ZS 2020/2021 "Cesta mladého klienta za jeho finančním zdravím. Značka: Hledá se". Studenti tak mají možnost své nápady konzultovat s odborníky přímo z banky. 

V rámci studia vedlejší specializace se studenti postaví čelem k výzvám současné praxe – zajistit konkurenceschopnost a rozvoj organizace realizací unikátních projektů v podmínkách rychle se měnícího náročného prostředí a omezených zdrojů. Dále se seznámí s principy a specifiky řízení projektů, naučí se používat efektivní postupy a nástroje řízení projektů, budou se orientovat v sociálně psychologických aspektech projektové práce vč. interkulturního prostředí, rozvinou své kompetence ve vedení projektového týmu a budou se orientovat v aktuálních trendech v řízení projektů.

Získáte znalosti a dovednosti, jak uřídit změny a dosáhnout cílů:

  • Identifikovat klíčové osoby - stakeholdery, kteří stanovují cíle projektu a mohou ho ovlivnit.
  • Jasně stanovit cíle, čeho chcete dosáhnout, a jaké dodávky musíte dodat, abyste cílů mohli dosáhnout.
  • Zorganizovat projektový tým.
  • Naplánovat projekt, včetně potřebných lidských zdrojů a rozpočtu.
  • Vést projekt a projektový tým v jeho průběhu.
  • Řešit problémy a řídit rizika.
  • Měnit projekt, pokud je to potřeba.
  • Dodávat projekt i agilně.
  • … a mnoho jiných užitečných znalostí a dovedností.

Absolventi vedlejší specializace mají bezprostřední a široké uplatnění na různých pozicích napříč obory a hospodářskými sférami. Reálná poptávka praxe po odbornosti projektového managementu nejen neopadává, ale je v ní spatřována možnost profesního rozvoje a dlouhodobé kariérní perspektivy.

Zdroj: Project Management Job Growth and Talent Gap 2017–2027, PMI, 2017

Ident: 3PR

Garantující pracoviště: Katedra managementu

VS na webu katedry

Povinné předměty

Ident
Název
Kredity
Úvod do projektového managementu
6
Kompetence projektového manažera
6
Pokročilé procesy projektového managementu
6
Projektová praxe
6
Praktické aplikace agilního projektového managementu
6

Absolventské komunity

Představení absolventů

Michal Fedorko

Division Director, Actum Digital

Vedlejší specializace Projektový management vhodně kombinuje osvojení teoretických znalostí a zapojení praktické výuky. Ať v podobě týmových prací, nebo setkávání se s experty z praxe. Tohle unikátní spojení vytváří ideální prostředí pro rychlý profesní růst. Jsem hrdým absolventem VS a z nabytých znalostí čerpám dodnes.

Eva Zavadilová

Konzultantka, Symphera s.r.o.

Vedlejší specializace mi pomohla získat můj první vhled do světa projektového řízení. Během studia jsem měla možnost rovnou aplikovat znalosti z přednášek na reálných projektech, získala jsem řadu užitečných kontaktů a první pracovní příležitost v oboru. Specializaci považuji za přínosný start do praxe.

Kamila Kleiberová

Project Coordinator, BFK service a.s.

Během studia vedlejší specializace Projektový management získají studenti bohaté teoretické znalosti, ale také reálný náhled do praxe projektového manažera, díky čemuž si udělají představu o tom, co taková práce opravdu obnáší. Zároveň se během studia studenti setkávají s projektovými manažery z firem různých velikostí a zaměření. Absolvování vedlejší specializace a získané kontakty během studia mi pomohly v získání zaměstnání po studiu.

Jan Řeřicha

Product Manager, Project Manager, Easy Software

Studium projektového řízení mi pomohlo ve velmi rychlém zaučení na pozici konzultanta pro software na projektové řízení, na kterou jsem nastoupil hned po ukončení studia. Nejvíce si cením povinné praxe a faktu, že vyučují lidé s dlouholetou praxí v oboru. Výběr tohoto oboru bych doporučil i těm, kteří se zajímají o vývoj webových a mobilních aplikací. Já jsem tyto základy využil při postupu na pozici Product ownera pro vývojový tým, který pracuje podle SCRUM metodiky. Mezi Easy a vedlejší specializací se nám podařilo navázat spolupráci, takže si každý student může osvojit základy práce s projektovým softwarem.

Anna Langerová

Consultant | Risk Advisory, Deloitte

Znalosti získané během studia vedlejší specializace mi pomohly orientovat se ve světě projektového řízení a zvolit si karierní zaměření. Velkým přínosem pro mě byla práce na reálných projektech, kontakt se zkušenými lidmi z oboru a v neposlední řadě i možnost seznámit se s agilními metodami, které dnes patří k mému životu.

Elena Lukshina

Business & Technology Consultant, PwC

Díky studiu vedlejší specializace projektového managementu jsem získala praktické zkušenosti, které mi usnadňují adaptaci na skutečné projekty, a to nejen v rámci konzultantské práce. Při plnění předmětů jsem měla příležitost vyzkoušet různé způsoby řízení projektů, díky čemuž jsem snadněji porozuměla rozdílům a výzvám, které jednotlivé přístupy přináší. Jako nedílný benefit vás studium vedlejší specializace připraví na certifikace v projektovém managementu, které jsou velmi uznávané na pracovním trhu, stejně jako samotná vedlejší specializace.

Video

Hodnocení

Pro vložení hodnocení vedlejší specializace se prosím přihlaste pomocí vašeho LinkedIn účtu.

Přihlásit se pomocí LinkedIn