Personální management

Základní informace

Vedlejší specializace Personální management je určena nejen studentům, kteří projevují zájem o oblast lidských zdrojů a spatřují svoje budoucí uplatnění na pozicích HR manažerů či HR specialistů. Je správnou volbou pro všechny, kteří chtějí pochopit principy a souvislosti personálního řízení firem a získat znalosti a dovednosti, které využijí zcela jistě ve své praxi, ať již v roli manažerů, zaměstnanců nebo podnikatelů.

Cílem vedlejší specializace Personální management je připravit absolventy pro pozice HR specialista a HR manažer útvarů lidských zdrojů podniků a rozvíjet schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšný výkon manažerské funkce.

Absolventi vedlejší specializace by měli být schopni analyzovat, hodnotit a rozvíjet systémy a metody v oblasti řízení lidských zdrojů a stát se partnerem vrcholového managementu při řešení problémů spojených s řízením a vedením lidí. Význam vedlejší specializace může podtrhnout fakt, že takto ucelenou profesní přípravu neposkytují jiné veřejnoprávní či soukromé vysoké školy v ČR.

Výuka předmětů vedlejší specializace je zabezpečována zaměstnanci Katedry personalistiky. Odborníci z praxe resp. majitelé společností se podílejí na výuce vystoupeními s vybranými tématy přednášek, vedením některých cvičení či tréninky sociálních dovedností.

Absolvent vedlejší specializace může najít uplatnění v útvarech lidských zdrojů podniků i veřejné správy, personálních agenturách či konzultantských společnostech poskytujících poradenství v oblasti lidských zdrojů.

Ident: 3HR

Garantující pracoviště: Katedra personalistiky

VS na webu katedry

Povinné předměty

Ident
Název
Kredity
Řízení lidských zdrojů
6
Řízení odměňování
6
Pracovní podmínky a pracovní vztahy
6
Rozvoj zaměstnanců v organizaci
6
Metody personální práce
6

Absolventské komunity

Video

Hodnocení

Pro vložení hodnocení vedlejší specializace se prosím přihlaste pomocí vašeho LinkedIn účtu.

Přihlásit se pomocí LinkedIn