Logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství

Základní informace

Vedlejší specializace Logistika - mezinárodní přeprava a zasilatelství je zaměřena na strategii logistických systémů, jejich tvorbu a reengineering, supply chain managementmezinárodní přepravu a zasílatelství, včetně přepravních podmínek, transevropských dopravních sítí, dopravní politiky EU, komplementárních služeb, celní problematiky a otázek smluv. Je podložena programem zpracovaným ve spolupráci s americkými univerzitami a s logistickými manažery předních nadnárodních společností.

Absolventi se uplatňují v logistických útvarech průmyslových a obchodních podniků, u dopravců, operátorů, zasílatelů a poskytovatelů logistických služeb. Kvalita jejich připravenosti je ovlivněna spoluprací vyučujících se širokým okruhem podniků a profesních asociací. Studium je orientováno k získání certifikátu Evropské logistické asociace (ELA) a je obsahově kompatibilní s manažerským vzdělávacím programem Mezinárodní asociace zasílatelských svazů (FIATA) a vzdělávacím programem IRU Academy Mezinárodní silniční unie. Je podloženo kvalitními knižními publikacemi vyučujících, oceněnými v soutěžích a velmi kladně hodnocenými v zahraničí i v ČR.

Katedra logistiky je oprávněna absolventům magisterského studia na této vedlejší specializaci udělovat certifikáty Evropské logistické asociace (ECBL). Certifikát ECBL osvědčuje odpovídající odborné znalosti, které jsou v souladu s uznávanými evropskými standardy. Absolventi vedlejší specializace mohou díky plné kompatibilitě tohoto studijního programu získat mezinárodní certifikát bez dalšího vzdělávání či dodatečných zkoušek. O vystavení certifikátu (který má platnost pět let a lze jej prodloužit) mohou absolventi požádat prostřednictvím KLOG Evropskou logistickou asociaci. S držením certifikátu je spojeno i možné používání příslušného titulu.

Součástí  vedlejší specializace jsou i pravidelné exkurze do provozu s odbornými přednáškami firemních partnerů.

Ident: 3LT

Garantující pracoviště: Katedra logistiky

VS na webu katedry

Povinné předměty

Ident
Název
Kredity
Logistické systémy
6
Supply Chain Management
6
Mezinárodní přeprava a zasílatelství
12
Logistika, mezinárodní přeprava a zasílatelství – aplikace
6

Absolventské komunity

Video

Hodnocení

Pro vložení hodnocení vedlejší specializace se prosím přihlaste pomocí vašeho LinkedIn účtu.

Přihlásit se pomocí LinkedIn