Vítejte na webu vedlejších specializací Fakulty podnikohospodářské!

Turnaround Management

Cílem vedlejší specializace Turnaround Management je připravit studenty, aby ovládali nejen všechny ekonomické aspekty řízení podniku, což je v současnosti nezbytné, ale zároveň je naučit řešit situace, kdy se strategicky rozhoduje o další činnosti podniku ve smyslu jeho transformace, restrukturalizace či ukončení činnosti. Právě tyto znalosti mohou pomoci se krizovým situacím vyhnout. Vedlejší specializace je napojena na aktivity … Číst dál

Sales Management

Vedlejší specializace Sales Management (Brožura vedlejší specializace 3SA) poskytuje ucelený program přípravy pro klíčové manažerské pozice v oblasti prodeje a obchodu (Sales Manager, Key Account Manager, manažer zodpovědný za prodej, obchodní zástupce), a to napříč celým spektrem odvětví od prodeje spotřebního zboží, zboží dlouhodobé spotřeby, přes služby, B2B, B2G a další. Studenti získají nejen přehled o … Číst dál

Projektový management

Cílem vedlejší specializace Projektový management je předat studentům v praxi žádané znalosti, vybavit je metodami, technikami a nástroji a rozvinout jejich dovednosti, které jsou potřebné k řízení projektů v praxi, a tím přispět k jejich uplatnění na trhu práce. Proč projektový management? Projekty potkáte, ať již budete dělat cokoliv. Studenti budou řešit příklady, případové studie, virtuální i … Číst dál

Personální management

Vedlejší specializace Personální management je určena nejen studentům, kteří projevují zájem o oblast lidských zdrojů a spatřují svoje budoucí uplatnění na pozicích HR manažerů či HR specialistů. Je správnou volbou pro všechny, kteří chtějí pochopit principy a souvislosti personálního řízení firem a získat znalosti a dovednosti, které využijí zcela jistě ve své praxi, ať již … Číst dál

NextGen Consulting

Vedlejší specializace 3NG NextGen Consulting se zaměřuje na aktivní vyhledávání příležitostí pro úspěšný rozvoj již existujících firem. Jejím cílem je rozvíjet strategické a tvůrčí myšlení jako klíčový aspekt úspěšného růstu a výkonnosti podniku. Podniky dnes čelí novým výzvám, které jsou spojené s  komplexními problémy často bez jakékoli vazby na minulý vývoj. Ve vedlejší specializaci Vás naučíme, … Číst dál

Marketing

Vedlejší specializace Marketing poskytuje ucelený program přípravy pro klíčové́ manažerské́ pozice v marketingu (např. brand manager, product manager, marketingový́ manažer) ve firmách všech velikostí, a to napříč celým spektrem odvětví. Studenti získají nejen přehled o klíčových konceptech, nástrojích a postupech užívaných v marketingové praxi, ale osvojí si i nezbytné praktické dovednosti. Pozornost je věnována jak … Číst dál

Manažerská psychologie a sociologie

Vedlejší specializace Manažerská psychologie a sociologie je určena zejména těm, kdo se chtějí teoreticky i prakticky dozvědět o různých aspektech spojených s rolí manažera a lídra. Kurzy této vedlejší specializace jsou výrazně orientované také na podporu osobního rozvoje studentů. VS rozšiřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti psychologických a sociologických stránek managementu. Kromě nezbytného … Číst dál

Manažer kultury a umění

Cílem vedlejší specializace je vybavit studenty základními znalostmi v oblasti jednoho z nejdynamičtějších ekonomických segmentů současnosti – kreativních průmyslů v rámci ekonomiky kultury. Management umění, kulturní tvorby a společenského využití kulturního dědictví se stává vysoce aktuální specializací s ohledem na zdrojový potenciál ekonomiky malé země. Globalizační procesy jak v ekonomickém, tak i v politickém a … Číst dál

Podnikání – startupy a inovace

Rozvíjíme nápady a podnikavou komunitu. Vedlejší specializace Podnikání – startupy a inovace  je určena studentům všech fakult VŠE, které láká nezávislost spojená s podnikáním a zajímají se o vznik a rozvoj inovativních organizací. Je vhodná zejména pro čtyři typy studentů: Ty, kteří chtějí založit start-up s růstovým potenciálem. Ty, kteří již podnikají a chtějí podpořit další růst … Číst dál

Logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství

Vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství je zaměřena na strategii logistických systémů, jejich tvorbu a reengineering, supply chain management, mezinárodní přepravu a zasílatelství, včetně přepravních podmínek, transevropských dopravních sítí, dopravní politiky EU, komplementárních služeb, celní problematiky a otázek smluv. Je podložena programem zpracovaným ve spolupráci s americkými univerzitami a s logistickými manažery předních nadnárodních společností. Absolventi … Číst dál