Vítejte na webu vedlejších specializací Fakulty podnikohospodářské!

ESG

Cílem vedlejší specializace ESG je poskytnout studentům komplexní vhled do problematiky udržitelnosti skrze koncept ESG. Studenti si budou moci v rámci volitelných předmětů vybrat užší zaměření na jednotlivé oblasti v rámci environmentální (E) a společenské udržitelnosti (S) nebo celkové udržitelné správy společností (G). Studenti získají nejen přehled o aktuálních trendech v oblasti udržitelnosti, ale osvojí … Číst dál

Management organizací pro budoucnost

Jste připraveni odhalit a rozvinout svůj potenciál a stát se vyhledávaným odborníkem v dynamickém světě řízení a vedení organizací? Naše špičková vedlejší specializace je navržena tak, aby posunula vaše teoretické znalosti na vyšší úroveň a vybavila vás praktickými dovednostmi a technikami, které vás v dnešním rychle se vyvíjejícím podnikatelském prostředí posunou na vyšší odbornou úroveň. … Číst dál

Turnaround Management

Cílem vedlejší specializace Turnaround Management je připravit studenty, aby ovládali nejen všechny ekonomické aspekty řízení podniku, což je v současnosti nezbytné, ale zároveň je naučit řešit situace, kdy se strategicky rozhoduje o další činnosti podniku ve smyslu jeho transformace, restrukturalizace či ukončení činnosti. Právě tyto znalosti mohou pomoci se krizovým situacím vyhnout. Vedlejší specializace je napojena na aktivity … Číst dál

Sales Management

Vedlejší specializace Sales Management (Brožura vedlejší specializace 3SA) poskytuje ucelený program přípravy pro klíčové manažerské pozice v oblasti prodeje a obchodu (Sales Manager, Key Account Manager, manažer zodpovědný za prodej, obchodní zástupce), a to napříč celým spektrem odvětví od prodeje spotřebního zboží, zboží dlouhodobé spotřeby, přes služby, B2B, B2G a další. Studenti získají nejen přehled o … Číst dál

Projektový management

Cílem vedlejší specializace Projektový management je předat studentům v praxi žádané znalosti, vybavit je metodami, technikami a nástroji a rozvinout jejich dovednosti, které jsou potřebné k řízení projektů v praxi, a tím přispět k jejich uplatnění na trhu práce. Proč projektový management? Projekty potkáte, ať již budete dělat cokoliv. Studenti budou řešit příklady, případové studie, virtuální i … Číst dál

Personální management

Vedlejší specializace Personální management je určena nejen studentům, kteří projevují zájem o oblast lidských zdrojů a spatřují svoje budoucí uplatnění na pozicích HR manažerů či HR specialistů. Je správnou volbou pro všechny, kteří chtějí pochopit principy a souvislosti personálního řízení firem a získat znalosti a dovednosti, které využijí zcela jistě ve své praxi, ať již … Číst dál

NextGen Consulting

Vedlejší specializace 3NG NextGen Consulting se zaměřuje na aktivní vyhledávání příležitostí pro úspěšný rozvoj již existujících firem. Jejím cílem je rozvíjet strategické a tvůrčí myšlení jako klíčový aspekt úspěšného růstu a výkonnosti podniku. Podniky dnes čelí novým výzvám, které jsou spojené s  komplexními problémy často bez jakékoli vazby na minulý vývoj. Ve vedlejší specializaci Vás naučíme, … Číst dál

Marketing

Vedlejší specializace Marketing poskytuje ucelený program přípravy pro klíčové́ manažerské́ pozice v marketingu (např. brand manager, product manager, marketingový́ manažer) ve firmách všech velikostí, a to napříč celým spektrem odvětví. Studenti získají nejen přehled o klíčových konceptech, nástrojích a postupech užívaných v marketingové praxi, ale osvojí si i nezbytné praktické dovednosti. Pozornost je věnována jak … Číst dál

Manažerská psychologie a sociologie

Vedlejší specializace Manažerská psychologie a sociologie je určena zejména těm, kdo se chtějí teoreticky i prakticky dozvědět o různých aspektech spojených s rolí manažera a lídra. Kurzy této vedlejší specializace jsou výrazně orientované také na podporu osobního rozvoje studentů. VS rozšiřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti psychologických a sociologických stránek managementu. Kromě nezbytného … Číst dál

Manažer kultury a umění

Cílem vedlejší specializace je vybavit studenty základními znalostmi v oblasti jednoho z nejdynamičtějších ekonomických segmentů současnosti – kreativních průmyslů v rámci ekonomiky kultury. Management umění, kulturní tvorby a společenského využití kulturního dědictví se stává vysoce aktuální specializací s ohledem na zdrojový potenciál ekonomiky malé země. Globalizační procesy jak v ekonomickém, tak i v politickém a … Číst dál